EUGENIE DO

  •   France
  •   Nữ
  •   Huyền đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2009 World Championship - HCM city
Tự Vệ Nữ
 
2009 World Championship - HCM city
Đa Luyện Tay Không
 
2011 World Championship - HCM city
Tự Vệ Nữ
 
2011 World Championship - HCM city
Long Hổ Quyền
 
2011 World Championship - HCM city
Đa Luyện Tay Không
 
 
Tổng số
5

Vidéo EUGENIE DO

The 1st WVVF World Vovinam Championship 2009 - Da Luyen - Vietnam VovinamEngland