MAXIME THEODOSE

  •   France
  •   Nam
  •   Huyền đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2009 World Championship - HCM city
Đòn Chân
 
2009 World Championship - HCM city
Đa Luyện Tay Không
 
2009 World Championship - HCM city
Song Luyện Mã Tấu
 
2009 World Championship - HCM city
Song Luyện Kiếm
 
 
Tổng số
4

Vidéo MAXIME THEODOSE

The 1st WVVF World Vovinam Championship 2009 - Song Luyen Ma Tau - France VovinamEngland