TRAN LUC

  •   France
  •   Nam
  •   Huyền đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2002 World Cup - Paris
Song Luyện 1
 
2006 World Cup - Alger
Lão Mai Quyền
 
2010 World Cup - Germany
Song Luyện Kiếm
 
2014 World Cup - Paris
Lão Mai Quyền
 
 
Tổng số
4

Vidéo TRAN LUC

Final Lao Mai Quyen - World Cup Vovinam Viet Vo Dao Paris 2014 Vovinam WorldFederation