PETERSEN GEORGIO

  •   France
  •   Nam
  •   Huyền đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2002 World Cup - Paris
Đòn Chân
 
2002 World Cup - Paris
Sparring Men +70kg / -75kg
 
2006 World Cup - Alger
Đòn Chân
 
2006 World Cup - Alger
Song Luyện Kiếm
 
2010 World Cup - Germany
Đòn Chân
 
2010 World Cup - Germany
Sparring Men +75kg / -80kg
 
2014 World Cup - Paris
Song Luyện Kiếm
 
2006 World Cup - Alger
Sparring Men +70kg / -75kg
 
 
Tổng số
8

Vidéo PETERSEN GEORGIO

Vovinam World Cup - Germany 2010