PEROUMALLE DARSHINI

  •   France
  •   Nữ
  •   Lam đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2014 World Cup - Paris
Sparring Women - 55kg
 
2014 World Cup - Paris
Tự Vệ Nữ
 
2014 World Cup - Paris
Khai Môn Quyền
 
 
Tổng số
3

Vidéo PEROUMALLE DARSHINI

Final Self-Defense Feminin - World Cup Vovinam Viet Vo Dao Paris 2014 Vovinam WorldFederation