NGUYEN THUY

  •   France
  •   Nữ
  •   Lam đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2014 World Cup - Paris
Tự Vệ Nữ
 
2014 World Cup - Paris
Song Luyện Dao
 
 
Tổng số
2

Vidéo NGUYEN THUY

Final Self-Defense Feminin - World Cup Vovinam Viet Vo Dao Paris 2014 Vovinam WorldFederation