NGUYEN QUANG TRUNG

  •   France
  •   Nam
  •   Lam đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2010 World Cup - Germany
Thập Tự Quyền
 
2014 World Cup - Paris
Song Luyện 2
 
 
Tổng số
2