SENG RITHYA

  •   France
  •   Nam
  •   Huyền đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2002 World Cup - Paris
Song Luyện 1
 
2013 World Championship - Paris
Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp
 
 
Tổng số
2

Vidéo SENG RITHYA

Monde Vovinam 2013 - Le bronze pour Rithya... par ffkarate