LE HUONG TRA

  •   France
  •   Nữ
  •   Lam đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2014 World Cup - Paris
Sparring Women - 55kg
 
 
Tổng số
1