INESTA THOMAS

  •   France
  •   Nam
  •   Huyền đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2002 World Cup - Paris
Đòn Chân
 
2006 World Cup - Alger
Lão Mai Quyền
 
 
Tổng số
2