HOANG VIET

  •   France
  •   Nam
  •   Huyền đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2006 World Cup - Alger
Quyền Toàn Đội Nam
 
2006 World Cup - Alger
Song Luyện 1
 
2014 World Cup - Paris
Đòn Chân
 
2014 World Cup - Paris
Song Luyện Kiếm
 
 
Tổng số
4

Vidéo HOANG VIET

Ciseaux - Don Chan - Viet Hoang - France - Tour 2 - Vovinam World Cup - Germany 2010 Vovinam Pontault