GUY JEAN-CHRISTOPHE

  •   France
  •   Nam
  •   Huyền đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2010 World Cup - Germany
Sparring Men +65kg / -70kg
 
 
Tổng số
1