FAUCHER LUDOVIC

  •   France
  •   Nam
  •   Huyền đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2002 World Cup - Paris
Sparring Men +75kg / -80kg
 
 
Tổng số
1