FAIVRE EMILIE

  •   France
  •   Nữ
  •   Huyền đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2002 World Cup - Paris
Sparring Women + 55kg / -65 kg
 
2002 World Cup - Paris
Long Hổ Quyền
 
2002 World Cup - Paris
Song Luyện Dao
 
 
Tổng số
3