DOAN THANH GIANG

  •   France
  •   Nam
  •   Lam đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2002 World Cup - Paris
Song Luyện Dao
 
2006 World Cup - Alger
Đòn Chân
 
2006 World Cup - Alger
Sparring Men +65kg / -70kg
 
 
Tổng số
3