BULTEZ MORGAN

  •   France
  •   Nam
  •   Huyền đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2014 World Cup - Paris
Sparring Men +70kg / -75kg
 
 
Tổng số
1

Vidéo BULTEZ MORGAN

Final Fight CJ 70-75kg - World Cup Vovinam Viet Vo Dao Paris 2014 Vovinam WorldFederation