BOUHADJEB YASSINE

  •   France
  •   Nam
  •   Lam đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2006 World Cup - Alger
Song Luyện 1
 
2006 World Cup - Alger
Khai Môn Quyền
 
2010 World Cup - Germany
Long Hổ Quyền
 
 
Tổng số
3

Vidéo BOUHADJEB YASSINE

Coupe IDF Vovinam - Long Ho Quyen par Yassine. Vovinam-Pontault