BAZILE CHRISTOPHE

  •   France
  •   Nam
  •   Huyền đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2010 World Cup - Germany
Lão Mai Quyền
 
2010 World Cup - Germany
Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp
 
 
Tổng số
2

Vidéo BAZILE CHRISTOPHE

Finale - Lao Mai Quyen - France VS Sénégal - World Cup of Vovinam Viet Vo Dao - Germany 2010