ALEXANDRE STELLA

  •   France
  •   Nữ
  •   Huyền đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2014 World Cup - Paris
Sparring Women + 55kg / -65 kg
 
2010 World Cup - Germany
Sparring Women - 55kg
 
 
Tổng số
2