BARRE EMMANUELLE

  •   France
  •   Nữ
  •   Huyền đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2013 World Championship - Paris
Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp
 
2013 World Championship - Paris
Thái Cực Đơn Dao
 
2009 World Championship - HCM city
Long Hổ Quyền
 
2009 World Championship - HCM city
Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp
 
 
Tổng số
4

Vidéo BARRE EMMANUELLE

E. Barré en Argent au Tinh Hoa Luong Nghi Kiem Phap ffkarate