AMBROSIO JOSUE

  •   France
  •   Nam
  •   Huyền đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2013 World Championship - Paris
Sparring Men 82 kg
 
2009 World Championship - HCM city
Sparring Men 82 kg
 
 
Tổng số
2