KONATE IBRAHIM

  •   France
  •   Nam
  •   Huyền đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2013 World Championship - Paris
Sparring Men 68 kg
 
 
Tổng số
1

Vidéo KONATE IBRAHIM

Monde Vovinam 2013 - Ibrahim Konaté (-68kg)