Burkina : nguyên chủ tịch liên đoàn Vovinam-VVD bị thiệt mạng tại vụ khủng bố Cappuccino

Theo nhiều nguồn tin báo chí, ông Jean-Pascal Kinda, cựu chủ tịch Ủy ban Olympic thể thao Burkina (CNOSB), đã bị thiệt mạng tại vụ tấn công khủng bổ ngày 16 tháng Giêng 2016 ở nhà hàng "Le Cappucino", Ouagadougou.

Ông Kinda, 72 tuổi, có thể được coi là người sáng lập của Vovinam-Việt Võ Đạo tại Burkina-Faso. Ông có gia đình và là cha của 4 người con. Ông được bầu là thành viên của Hội đồng võ sư Thế giới của Tổng lien đoàn Thế giới Vovinam-Việt Võ Đạo, vào năm 2012 tại Paris.

Ông bắt đầu theo học Vovinam vào năm 1982 với võ sư Trần Nguyên Đạo và giành được chuẩn hồng đai 4 Đẳng vào năm 2012.

Từ năm 1978 đến 1987, ông là chủ tịch phong trào Vovinam-Việt Võ Đạo tại Burkina-Faso.

Từ năm 1988 đến 2013, ông giữ chức chủ tịch Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Burkina-Faso.

Ông Jean-Pascal Kinda đã được bầu là thành viên lãnh đạo của Hội đồng Võ sư của Tổng liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới. Ông cũng nhiều lần giữ chức chủ tịch Ủy ban Olympic của Burkina-Faso.

Nhưng hơn hết, "ông đại diện cho một con người khiêm tốn, độ lượng và cần mẫn trong công việc", theo như một võ sinh chia sẻ cảm nghĩ.

Ông Jean-Pascal Kinfda sẽ được hỏa thiêu và mai táng vào cuối tháng này.

Nguồn : APA | Copyright : © APA