Chuyên mục: Vovinam

Vovinam khuấy động Lễ hội Đống Đa vùng Tây Sơn thượng đạo

Tại lễ hội, mọi người thành kính dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ đến công lao của vua Quang Trung-Nguyễn Huệ cùng với các tướng lĩnh nghĩa quân Tây Sơn và những người con dân đất Việt đã anh dũng chiến đấu, hy sinh chống giặc ngoại xâm.