Chuyên mục: Vovinam

WESTMINSTER, California - Võ Đường Vovinam Nguyễn Bá Học kỷ niệm 18 năm thành lập

WESTMINSTER, California (NV) – Hôm 25 Tháng Sáu, Trung Tâm Huấn Luyện Vovinam Võ Việt Nam Nguyễn Bá Học tổ chức lễ tưởng niệm Cố Sáng Lập Môn Phái Nguyễn Lộc lần thứ 57 và kỷ niệm 18 năm thành lập võ đường tại thành phố Westminster.