Bộ môn Thái cực Đông Gia – CLB Hồ Hương Hương khởi động đầu năm

Sáng 1/1/2020, Bộ môn Thái cực Đông Gia – CLB TDTT Hồ Hương Hương (Quận 3) đã tổ chức chương trình biểu diễn để khởi động đầu năm mới.

Tại chương trình, gần 100 thành viên của bộ môn đã biểu diễn những tiết mục đặc sắc được tập luyện thường xuyên.

201817149

28272423

Lê Giang