Đất võ Bình Định ra mắt Hội đồng môn phái Bình Thái đạo

Chiều 20.9, tại TP Quy Nhơn, môn phái Bình Thái đạo đã tổ chức lễ ra mắt Hội đồng môn phái.

Năm 1924, tổ sư Diệp Trường Phát (thường gọi cụ Tàu Sáu) sáng lập ra Võ phái An Thái (tại làng An Thái, huyện An Nhơn). Sau khi ông qua đời năm 1962, con trai là võ sư Diệp Bảo Sanh trở thành chưởng môn đời thứ hai, lấy tên võ phái là Bình Thái đạo.

Các võ sinh Bình Thái đạo biểu diễn võ thuật trong lễ ra mắt.

Qua nhiều biến cố lịch sử của đất nước, môn phái Bình Thái đạo vẫn luôn duy trì và phát triển, tuy nhiên các hoạt động mang tính đơn lẻ, không có sự thống nhất giữa các võ đường. Năm 1997, gia đình chưởng môn đời thứ hai Diệp Bảo Sanh đã viết giấy ủy quyền cho võ sư Nguyễn Ngọc Danh (tức Tuấn Danh, thường gọi thầy Lạc) là chưởng môn đời thứ ba của môn phái. Cuối năm 2014, trong cuộc họp mở rộng của môn phái đã nhất trí thành lập Hội đồng môn phái, do võ sư Nguyễn Ngọc Danh làm chưởng môn. Ngoài ra, Hội đồng còn có các chức danh: phụ tá chưởng môn, tổng thứ ký, ủy viên tài chính kiêm thủ quỹ và 6 ủy viên.

Màn đồng diễn võ thuật của 5900 thanh niên Bình Định:


Nguồn Báo Bình Định