CLB VOVINAM - Việt Võ Đạo TX Bình Minh

  • Carte
  • Photo
Đường Nguyễn Văn Thảnh Thị xã Bình Minh, Vietnam
ItinéraireAdresse
CLB VOVINAM - Việt Võ Đạo TX Bình Minh

CLB VOVINAM - Việt Võ Đạo thị xã Bình Minh
Trưởng Quản bộ môn : Cam Ngân Lực.
Huấn Luyện Viên : 
+ Nguyễn Đình Phúc Bình
+ Huỳnh Minh Tâm

Địa điểm tập luyện :
- Quảng trường trung tâm hành chánh thị xã Bình Minh.

Proposé par Huỳnh Minh Tâm