CLB Vovinam VVD - Trường THCS Phan Đăng Lưu, HCM Q8, Vietnam

  • Carte
  • Photo
Bùi Minh Trực 139 Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
ItinéraireAdresse
CLB Vovinam VVD - Trường THCS Phan Đăng Lưu, HCM Q8, Vietnam

Địa chỉ: 104, Bùi Minh Trực, P.6, Q.8

CLB Vovinam THCS Phan Đăng Lưu, Q.8

  • Address: 104, Bui Minh Truc street, ward 6, Dist. 8, Hochiminh city
  • Thời gian tập: 18:00 – 20:00
  • Học phí: 100.000 đ
Additional Information
Web
http://
Proposé par Vovinam World Map