CLB Vovinam VVD - Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ, HCM Q7, Vietnam

  • Carte
  • Photo
55/8A Lâm Văn Bền, Tân Kiểng, Quận 7, TP.HCM Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
ItinéraireAdresse
CLB Vovinam VVD - Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ, HCM Q7, Vietnam

Địa chỉ: 55/8A Lâm Văn Bền, Tân Kiểng, Quận 7, TP.HCM

CLB Vovinam Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ, Q.7

  • Address: 55/8A Lam Van Ben, Tan Kieng ward, District 7, Ho Chi Minh City
  • Thời gian tập: 17:30 – 19:00  các ngày T2 – T7  (tập ngày nào cũng được)
  • Học phí: 150.000 đ / tháng
  • Liên hệ: 0167.720.7095 – HLV Định
Additional Information
Web
http://
Proposé par Vovinam World Map