CLB Vovinam VVD - trường tiểu học Lý Cảnh Hớn, HCM Q5, Vietnam

  • Carte
  • Photo
Tản Đà 10 Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
ItinéraireAdresse
CLB Vovinam VVD - trường tiểu học Lý Cảnh Hớn, HCM Q5, Vietnam

Địa chỉ: 10 Tản Đà, P.10, Q.5

CLB Vovinam trường tiểu học Lý Cảnh Hớn, Q.5:

  • Address: Ly Canh Hon primary school, 10, Tan Da street, Ward 10, Dist. 5, Hochiminh city
  • Thời gian tập: 18:00 – 19:30 các ngày 2-4-6
  • Học phí: liên hệ
  • Liện hệ: trực tiếp tại trường
Additional Information
Web
http://
Proposé par Vovinam World Map