CLB Vovinam - U Minh Thượng, Kiên Giang, Vietnam - THPT MINH THUẬN

  • Carte
  • Photo
Lộ Đê Bao rừng U Minh Thượng , Vietnam
ItinéraireAdresse
CLB Vovinam - U Minh Thượng, Kiên Giang, Vietnam - THPT MINH THUẬN

Clb Vovinam - Trường THPT U MINH THƯỢNG

Hoạt động từ : 18h đế 19h 30'
Các ngày : thứ 2,4,6
Tại trường THPT MINH THUẬN XÃ MINH THUẬN- HUYỆN U MINH THƯỢNG

  • thời điểm hè : sinh hoạt từ 16h30' đến 18h
  • thời điểm nhâp học từ : 17h15' đến 18h 45'
  • Các ngày : thứ 3,5,7
Additional Information
Web
http://
Proposé par Vovinam World Map