CLB Vovinam - Hương Sơn, Hà Tĩnh, Việt Nam

  • Carte
  • Photo
Hương Sơn Hương Sơn, Vietnam
ItinéraireAdresse
CLB Vovinam - Hương Sơn, Hà Tĩnh, Việt Nam

CLB Vovinam Việt Võ Đạo, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

Địa điểm :

  • Chùa Tượng Sơn
  • Trường THPT Cao Thắng
  • Ủy Ban Nhân Dân Xã Sơn Kim
Additional Information
Web
https://www.facebook.com/Vovinamvietvodaoqb/timeline?ref=page_internal
Email
[email protected]
Tel
+84 96 933 46 53
Contact Person
Nguyễn Chí Hào
Proposé par Vovinam World Map