CLB Vovinam Trung Hưng, tx Sơn Tây, Hà Nội

  • Carte
  • Photo
Mai Trai tx. Sơn Tây, Vietnam
ItinéraireAdresse
CLB Vovinam Trung Hưng, tx Sơn Tây, Hà Nội

CLB Vovinam Trung Hưng
Địa chỉ: UBND Phường Trung Hưng - Sơn Tây - Hà Nội

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5 và Thứ 7.
Thời gian: 19h00 - 20h30

Additional Information
Web
http://sontay.gov.vn
Proposé par Vovinam World Map