CLB Vovinam - THCS Thăng Long, Hà Nội

  • Carte
  • Photo
Nguyễn Văn Ngọc 46 , Vietnam
ItinéraireAdresse
CLB Vovinam - THCS Thăng Long, Hà Nội

VOVINAM - CLB THCS THĂNG LONG

Địa chỉ: Trường THCS Thăng Long, 46A Nguyễn Văn Ngọc - Ba Đình - Hà Nội.
Lịch học: Thứ 3, thứ 7.
Thời gian: 17h30 - 19h.

Proposé par vovinam-vietvodao.com