CLB Vovinam - Q. Tân Phu, HCM, Vietnam - Sport Center

  • Carte
  • Photo
Lũy Bán Bích 538 , Vietnam
ItinéraireAdresse
CLB Vovinam - Q. Tân Phu, HCM, Vietnam - Sport Center

CLB Vovinam Trung tâm TDTT Q. Tân Phú
Địa chỉ: 502 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TPHCM

(Address: Tan Phu’ Sport Center, 502 Luy Ban Bich street, Phu Tho Hoa Ward, Tan Phu district, Hochiminh city)
Học phí: 150.000 đ / tháng
Liên hệ: 0933.636.231

Additional Information
Web
http://congdongvovinam.com
Tel
0933.636.231
Proposé par Vovinam World Map