CLB Vovinam - Q. Binh Tân, HCM, Vietnam - Vo Duong Lam Son

  • Carte
  • Photo
Tân Kỳ Tân Quý 910 , Vietnam
ItinéraireAdresse
CLB Vovinam - Q. Binh Tân, HCM, Vietnam - Vo Duong Lam Son

Võ đường Vovinam Lam Sơn, Q. Bình Tân
Địa chỉ: số 910/26/13 đường Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân

(Address: 910/26/13, Tan Ky Tan Quy street, Ward Binh Hung Hoa, Binh Tan District, Hochiminh city)
Học phí: 130.000 đ / tháng
Liên hệ: 0903.6770.99

Additional Information
Web
http://congdongvovinam.com
Tel
0903.6770.99
Proposé par Vovinam World Map