CLB Vovinam - Q. Binh Thanh, HCM, Vietnam - Sport Center

  • Carte
  • Photo
Phan Đăng Lưu 8 , Vietnam
ItinéraireAdresse
CLB Vovinam - Q. Binh Thanh, HCM, Vietnam - Sport Center

CLB Vovinam Trung tâm thể dục thể thao Q. Bình Thạnh
Địa chỉ: số 8, Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh

(Address: 8, Phan Dang Luu street, Binh Thanh District, Hochiminh city)
Học phí: 100.000 đ / tháng
Liên hệ: (08) 3841 3234

Additional Information
Web
http://congdongvovinam.com
Tel
(08) 3841 3234
Proposé par Vovinam World Map