CLB Vovinam - Hoc Mon, Vietnam - House Culture

  • Carte
  • Photo
Bà Triệu 48 , Vietnam
ItinéraireAdresse
CLB Vovinam - Hoc Mon, Vietnam - House Culture

CLB Vovinam Trung tâm Văn hóa Huyện Hóc Môn
Địa chỉ : 48/3 Bà Triệu, Thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn

(Address: 48/3, Ba Trieu street, Hoc Mon town, Hoc Mon District, Hochiminh city)
Học phí: 80.000 đ / tháng
Liên hệ: 0934.8318.51

Additional Information
Web
http://congdongvovinam.com
Tel
0934.8318.51
Proposé par Vovinam World Map