CLB Vovinam - Nhà văn hóa Thanh Xuân - Hà Nội

  • Carte
  • Photo
Lê Văn Lương Hanoï, Vietnam
ItinéraireAdresse
CLB Vovinam - Nhà văn hóa Thanh Xuân - Hà Nội

CLB VOVINAM THANH XUÂN - HÀ NỘI

Địa chỉ: Nhà văn hóa Thanh Xuân - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Lịch học: Thứ 2, thứ 4, thứ 6.
Thời gian: 18h00 - 20h00.

Thành Lập : 17/4/2006
HLV : Lữ Thanh Xuân

Facebook : https://vi-vn.facebook.com/VovinamThanhXuan

Proposé par vovinam-vietvodao.com