CLB Vovinam - Q.09, HCM, Vietnam - University Transport 2

  • Carte
  • Photo
Lê Văn Việt 451 9, Vietnam
ItinéraireAdresse
CLB Vovinam - Q.09, HCM, Vietnam - University Transport 2

CLB Vovinam Trường Đại học Giao thông vận tải – Cơ sơ 2, Q.9
Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Q.9

(Address: 450 – 451, Le Van Viet street, Tang Nhon Phu A Ward, Dist. 9, Hochiminh city)
Học phí: 100.000 đ / tháng
SĐT: 0933.056.285

Additional Information
Web
http://
Proposé par Vovinam World Map