CLB Vovinam - Q.09, HCM, Vietnam - High School Business

  • Carte
  • Photo
Tăng Nhơn Phú 20 9, Vietnam
ItinéraireAdresse
CLB Vovinam - Q.09, HCM, Vietnam - High School Business

CLB Vovinam Trường cao đẳng Công thương, Q.9
Địa chỉ: 20 đường Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, Quận 9

(Address: 20, Tang Nhon Phu street, Phuoc Long B Ward, Dist. 9, Hochiminh city)
Học phí: 100.000 đ / tháng
SĐT: 0933.056.285

Additional Information
Web
http://congdongvovinam.com
Tel
0933.056.285
Proposé par Vovinam World Map