CLB Vovinam - Q.09, HCM, Vietnam - UBND Long Binh

  • Carte
  • Photo
Trần Trọng Khiêm 4 9, Vietnam
ItinéraireAdresse
CLB Vovinam - Q.09, HCM, Vietnam - UBND Long Binh

CLB Vovinam UBND P. Long Bình, Q.9
Địa chỉ: Số 4 Trần Trọng Khiêm, khu phố Bến Đò, phường Long Bình, Quận 9

(Address: 4, Tran Trong Khiem street (wharf area), Long Binh Ward, Dist. 9, Hochiminh city)
Học phí: 100.000 đ / tháng
SĐT: 0933.056.285

Additional Information
Web
http://congdongvovinam.com
Tel
0933.056.285
Proposé par Vovinam World Map