CLB Vovinam - Q.07, HCM, Vietnam - Tan Quy School

  • Carte
  • Photo
Trường Tiểu học Tân Quy 7, Vietnam
ItinéraireAdresse
CLB Vovinam - Q.07, HCM, Vietnam - Tan Quy School

CLB Vovinam Trường Tiểu học Tân Quy, Q.7
Địa chỉ: 28, Phường Tân Quy, Q7, TPHCM

(Address: 28 street, Tan Quy Ward, Dist. 7, Hochiminh city)
Thời gian tập: 18g00-19g30 thứ 357
HLV : Ngọc Anh

Additional Information
Web
http://congdongvovinam.com/
Contact Person
HLV Ngọc Anh
Proposé par Vovinam World Map