CLB Vovinam - Q.07, HCM, Vietnam - Phan Huy Thuc School

  • Carte
  • Photo
Phan Huy Thực 53 7, Vietnam
ItinéraireAdresse
CLB Vovinam - Q.07, HCM, Vietnam - Phan Huy Thuc School

CLB Vovinam Trường Tiểu học  Phan Huy Thực, Q.7
Địa chỉ: 53 Phan Huy Thực, Tân Kiểng Q7, TPHCM

(Address: Phan Huy Thuc School, 53 Phan Huy Thuc street, Tan Kieng Ward, Dist. 7, Hochiminh city)
Thời gian tập: 18g00-19g30 thứ 246
HLV :Văn Minh

Additional Information
Web
http://congdongvovinam.com/
Contact Person
HLV Văn Minh
Proposé par Vovinam World Map