CLB Vovinam - Quận 4, HCM, Vietnam - Trung tâm TDTT

  • Carte
  • Photo
Khánh Hội 120 4, Vietnam
ItinéraireAdresse
CLB Vovinam - Quận 4, HCM, Vietnam - Trung tâm TDTT

CLB Vovinam Trung tâm TDTT Q.4
Địa chỉ: 120 – 122 Khánh Hội, phường 4, Quận 4, TPHCM

(Address: Sport Center of District 4, 120 – 122 Khanh Hoi street, Ward 9, Dist. 4, Hochiminh city)
Học phí: 150.000 đ / tháng

Sáng T2 đến T7 từ 6:30 đến 8g; Tối 2-4-6 hoặc 3-5-7

Additional Information
Web
http://congdongvovinam.com/
Proposé par Vovinam World Map