CLB Vovinam - Quận 10, HCM, Vietnam - 31 Su Van Hanh

  • Carte
  • Photo
Sư Vạn Hạnh 31 10, Vietnam
ItinéraireAdresse
CLB Vovinam - Quận 10, HCM, Vietnam - 31 Su Van Hanh

Tổ đường môn phái Vovinam Việt Võ Đạo, Q.10
Địa chỉ: 31 Sư Vạn Hạnh, Q.10, TPHCM

(Address: 31 Su Van Hanh street, Dist. 10, Hochiminh city, Vietnam)
Học phí: 150.000 đ / tháng

05h45 - 07h00 A1 (thứ 2,4,6) và B1 (thứ 3,5,7)
18h00 - 19h30 A6 (thứ 2,4,6) và B6 (thứ 3,5,7)
19h30 - 21h00 A7 (thứ 2,4,6) và B7 (thứ 3,5,7)

to-duong vn 31-su-van-hanh 01

to-duong vn 31-su-van-hanh 02

Additional Information
Web
http://congdongvovinam.com/
Tel
(08) 3835 1090
Proposé par Vovinam World Map