CLB Vovinam - Cai Bè, Vietnam - My Loi A Primary school

  • Carte
  • Photo
Tỉnh lộ 863 , Vietnam
ItinéraireAdresse
CLB Vovinam - Cai Bè, Vietnam - My Loi A Primary school

CLB Vovinam trường tiểu học Mỹ Lợi A
Địa chỉ: ấp Lợi Trinh, xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè

(Address: My Loi A Primary school, Loi Trinh village, My Loi A ward, Cai Be district, Tien Giang province)
Học phí: 70.000 đ / tháng
Thời gian: 18:00 – 19:30 các ngày 2-4-6
Liên hệ: HLV Lài – 0939.856.602

Additional Information
Web
http://
Tel
0939.856.602
Contact Person
HLV Lài
Proposé par Vovinam World Map