CLB Vovinam - Tp. My Tho, Vietnam - Thien Ho Duong primary school

  • Carte
  • Photo
Ấp Bắc 365 tp. Mỹ Tho, Vietnam
ItinéraireAdresse
CLB Vovinam - Tp. My Tho, Vietnam - Thien Ho Duong primary school

CLB Vovinam Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương
Địa chỉ: 198 Ấp Bắc, P.5, TP. Mỹ Tho

(Address: Thien Ho Duong primary school, 198 Ấp Bắc, ward 5, My Tho city, Tien Giang province)
Học phí: 50.000 đ / tháng
Thời gian: 18:00 – 19:30 các ngày 3-5

Additional Information
Web
http://
Proposé par Vovinam World Map