CLB Vovinam - Tp. My Tho, Vietnam - Nam Bo college

  • Carte
  • Photo
Quốc lộ 50 698 tp. Mỹ Tho, Vietnam
ItinéraireAdresse
CLB Vovinam - Tp. My Tho, Vietnam - Nam Bo college

CLB Vovinam Trường Cao đẳng Nam Bộ
Địa chỉ: Quốc Lộ 50, Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho

(Address: Nam Bo college, Nation Road 50, Tan My Chanh ward, My Tho city, Tien Giang province)
Học phí: 70.000 đ / tháng
Thời gian: 18:00 – 19:30 các ngày 3-5-7

Additional Information
Web
http://
Proposé par Vovinam World Map